Totaal aantal pageviews

donderdag 24 juni 2010

Economische crisis?

In februari 2009 voorspelde het CPB een snel toenemende werkloosheid die wel zou kunnen oplopen tot 9% van de beroepsbevolking. Er werd zelfs een vergelijking getrokken met 1935. In april 2009 bleek dat de ontwikkeling van de werkloosheid achterbleef bij de prognose (NRC 16 april 2009). Maar werd gezegd de klap komt in de zomer. In november heette het dat de recessie officieel voorbij was (NRC 24 nov 2009). maar er wed aan toegevoegd dat het effect van de recessie op de arbeidsmarkt nog jaren merkbaar zou zijn.
De vraag is waarom het CPB zo systematisch de ellende bleef overschatten. Al in februari 2009 was duidelijk dat de werkelijke cijfers achterbleven bij de prognoses van december 2008. In feite leefden we heel 2009 in de verwachting dat de recessie ernstig zou zijn. Dat het aantal werklozen zou stijgen. We leefden niet met de feiten, maar met de verwachting, een verwachting die van overheidswege voortdurend in stand werd gehouden. Daarmee werd ongetwijfeld bijgedragen aan het klimaat van onzekerheid dat rond de huizenmarkt bleef hangen. En de vraag is wederom: waarom?
We zijn nu in juni 2010. De majesteit heeft aan een informateur de opdracht gegeven om de mogelijkheden van een kabinet te onderzoeken met een meerderheid in de 2e kamer. Wederom werd opgemerkt dat de situatie zeer ernstig was en zeker te vergelijken met die in 1935.
En ondertussen worden we er op attent gemaakt dat we binnen heel korte tijd al weer te maken zullen hebben met krapte op de arbeidsmarkt!!

woensdag 23 juni 2010

Liberalen

De klassiek economische theorie stamt uit het laatste kwart van de 18e eeuw en wordt meestal gekoppeld aan Adam Smith die met zijn 'Wealth of Nations" een pleidooi houdt voor het liberalisme. De veronderstelling was dat het prijsmechanisme van vraag- en aanbod op de markt uiteindelijk het productie apparaat vol zou belasten. Omvangrijke werkloosheid zou niet mogelijk zijn, zolang de ondernemers hun eigen belang na konden streven. Met het nastreven van hun eigen belang zouden zij het algemeen belang dienen. Het was de onzichtbare hand van prijsvorming die hiervoor zou zorgen. Overheidsingrijpen in de vrije markt zou het proces van natuurlijke prijsvorming alleen maar verstoren. De overheid moest zich afzijdig houden van het economisch proces.
De ideeën van Adam Smith vonden gretig aftrek in de wereldmacht van die dagen: Groot Brittannië en ook in het Nederland van de 19e eeuw. Aan het eind van de 19e eeuw bleek dat de markt hier en daar toch wat onvolkomenheden vertoonde. In Nederland greep de overheid in in 1874 met het z.g. kinderwetje van Van Houten. In Groot Brittannië constateerde men aan het begin van de 20e eeuw dat de verpaupering van de bevolking zover was voortgeschreden dat de verdediging van het wereldrijk in gevaar kwam. De jonge mannelijke bevolking was zo zwak dat ze niet meer geschikt was om in het leger te gaan. Het leidde tot een uitgebreid overheids programma voor het voeden van schoolkinderen.

De eerste wereldoorlog heeft de positie van Groot-Brittannië als wereldmacht danig verzwakt, de crisis van de jaren dertig heeft dankzij het werk van Keynes getoond dat de overheid een rol kon spelen bij het stabiliseren van de economie. In de Verenigde Staten probeerde Roosevelt met de New Deal de economie weer nieuw leven in te blazen, in Groot-Brittannië kwam met Beveridge de Welfare State op gang. Ook in Nederland werden na de 2e wereldoorlog verscheidene sociale wetten geïntroduceerd. Daaronder de Algemene Ouderdoms Wet.
De liberalen in de verschillende landen bleven volhouden dat de zorg voor het minder bedeelde volksdeel verkeerd was.